top of page

Aanmelden

Er is helaas een beperkt aantal plekken beschikbaar. VrijWijs werkt daarom met een wachtlijst. Iedere groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Als er minimaal 8 kinderen op de wachtlijst staan, starten we een tweede stamgroep.


Voor het aanmelden van het kind plannen we een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek worden de wensen en verwachtingen uitgesproken van elkaar. Na de kennismaking spreken we een periode van wennen af. Dit verschilt erg per kind en daarom doen we dit juist in samenspraak met de ouders. Je mag er als ouder bij zijn, of juist niet, misschien een uurtje opstarten of juist een uurtje bij het afsluiten van de dag. We spreken graag iets af waar iedereen zich prettig bij voelt.

Update oktober 2023

VrijWijs heeft nog maar 3 vrije plekjes voor de groep Rotterdam Charlois.

Update augustus 2023 

Per 1 augustus 2023 zijn alle B3-scholen wettelijk verplicht om de in- en uitschrijfgegevens van alle leerlingen te registreren in het Register Onderwijsgegevens (ROD) van DUO.

bottom of page