top of page

Aanmelden

Er is helaas een beperkt aantal plekken beschikbaar. VrijWijs werkt daarom met een wachtlijst. Iedere groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Als er minimaal 8 kinderen op de wachtlijst staan, starten we een tweede stamgroep.


Voor het aanmelden van het kind plannen we een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek worden de wensen en verwachtingen uitgesproken van elkaar. Na de kennismaking spreken we een periode van wennen af. Dit verschilt erg per kind en daarom doen we dit juist in samenspraak met de ouders. Je mag er als ouder bij zijn, of juist niet, misschien een uurtje opstarten of juist een uurtje bij het afsluiten van de dag. We spreken graag iets af waar iedereen zich prettig bij voelt.

Na de wenperiode wordt de aanmelding officieel gemaakt. Ieder kwartaal worden de aanmeldingen verwerkt.

bottom of page