top of page

Community

Een community valt of staat bij verbinding met elkaar, elkaar het vertrouwen geven en ieders vrijheid te respecteren. Dat doen we met zijn allen. Wie zijn dat allemaal?

Coaches
De coaches van VrijWijs zijn bevoegd leerkrachten (pabo) die allemaal een coachingsachtergrond hebben. Iedere coach heeft zijn eigen stamgroep met maximaal 15 leerlingen. VrijWijs heeft een flexpool van invalleerkrachten om bij eventuele ziekte of verlof de groep op te kunnen vangen.

Experts

Verbinding met professionals die zich bezig houden met de ontwikkeling en het onderwijzen van kinderen staat bij VrijWijs hoog in het vaandel. VrijWijs heeft een breed netwerk van experts op verschillende vakgebieden. Zij zijn allen extern betrokken en dragen bij aan deze vakgebieden zoals; bewegingsonderwijs, mindfullnes, burgerschap, taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc.

Coördinator zorg en welzijn

Binnen VrijWijs is er een Coördinator Zorg en Welzijn. Zij is het aanspreekpunt voor ouders als er iets speelt rondom pesten, als er klachten zijn en alle andere zorgvragen waar ouders mee zitten. Zij is de spil in het netwerk van zorgorganisaties die zich richten op onze doelgroep.

Ouders

De ouders van de helden op VrijWijs zijn de belangrijkste factor in de leercommunity. VrijWijs werkt aan een sterke driehoek kind-ouder-school. Dit doen we door de ouders te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, regelmatig bijeenkomsten en workshops te organiseren en een open en transparante manier van communiceren. Ouders met kinderen op VrijWijs maken direct deel uit van de medezeggenschapsraad.

Kinderen

De kracht van VrijWijs komt voort uit deze helden. De kinderen op VrijWijs zijn welkom vanaf 4 jaar. VrijWijs richt zich nu op kinderen met de basisschoolleeftijd en heeft het streven om in de toekomst uit te groeien met een voortgezet onderwijs locatie.

VOG

Alle betrokkenen bij VrijWijs die zich bezig houden met onderwijs beschikken over een VOG.

AVG

VrijWijs vindt de privacy van kinderen en ouders erg belangrijk. Wij volgen ook strikt de AVG richtlijnen. Bij de aanmelding van een kind op VrijWijs worden hier duidelijke afspraken over gemaakt.

Stichting VrijWijs bestuur

Het bestuur van Stichting VrijWijs bestaat uit:
Rose May Butler - voorzitter

Corien Roos - secretaris

Bart Wagenaar - penningmeester

bottom of page