top of page

Leeromgeving

Op VrijWijs zitten de kinderen in heterogene groepen. De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen. Iedere groep heeft zijn eigen vaste coach. Naast de coach wordt er gebruik gemaakt van het netwerk aan expertise dat er binnen de community is. Zo zijn er experts op het gebied van taalontwikkeling, lichaam en bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, natuur en techniek en andere vakgebieden.


Ouders maken deel uit van de community. Omdat VrijWijs een B3-school is en ouders dus bewust kiezen voor de visie van VrijWijs voor hun kind(eren) en voor hen zelf ontstaat er snel een fijne verbinding. De community heeft in de basis gemeenschappelijke waarden; vrijheid, vertrouwen en verbinding. Door deze waarden in alle vormen van contact uit te dragen krijgen de kinderen het gevoel van ‘thuis’. Zij voelen zich verbonden met VrijWijs en de manier van denken, voelen en doen komt overeen met hoe het er in het eigen gezin aan toe gaat. Zo versterken we elkaar en ontstaat er een veilige, fijne en open manier van contact. Dat vormt de basis voor het (toekomen aan) leren.

bottom of page