top of page

Onderwijs

Het onderwijs bij VrijWijs wordt geïnspireerd door verschillende stromingen en overtuigingen. De inspiratie is opgedaan binnen het Agora onderwijs, Montessori onderwijs, op Daltonscholen, binnen het jenaplanonderwijs, vanuit een holistische benadering en door Rudolf Steiner. Met een dosis praktijkervaring en een sterke visie komen we uit op onze eigen stroming; VrijWijs.


Bij VrijWijs is er een vaste dagstructuur en krijgen de kinderen reken- en taalonderwijs op hun eigen niveau gebaseerd op de leerdoelen van Nieuw Leren. De kinderen zitten in een heterogene groep en werken thematisch aan hun eigen leerdoelen. We gaan veel naar buiten, koken samen met de kinderen voor de lunch en er is ruim de tijd om te spelen. Op VrijWijs werken we met een klein team en experts voor verschillende vakgebieden. De kinderen hebben één vaste coach. VrijWijs biedt een fijne, veilige en plezierige plek waar er aandacht is voor ieder kind. We leren en ontwikkelen vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding. 


Wat vind je bij VrijWijs:

 • Een vaste dagstructuur

 • Reken- en taalonderwijs

 • Thematisch onderwijs

 • Engelse les vanaf 4 jaar

 • Buiten leren en spelen

 • Koken

 • Samen eten en drinken

 • Sport en beweging

 • Yoga en spiritualiteit

 • Expertise voor verschillende vakgebieden

 • Eigenaarschap

 • Individuele leerroute

 • Heterogene groepen

 • Kleinschalig

 • Geen toetsen of cijfers

 • Zo veel mogelijk offline 

bottom of page