top of page
Search
  • VrijWijs

Lang, langer, langst

Voor kleuters zijn er ongeveer 150 doelen voor rekenen in groep 1 en 2 die zij moeten beheersen. Onder andere: Herkennen van begrippen als lang, langer, langst; Begrippen rond de telrij zoals verder, terug, eerst en laatst; Tellen tot 20, heen en weer; lengtes vergelijken en ordenen. Dit wordt vooral spelenderwijs geleerd. Geweldig!


Vanaf groep 3 is er vaak een kantelpunt. Het spelend leren wordt vervangen door methodisch leren. Op VrijWijs blijven we spelend leren. Ook in groep 3 en de groepen daarna.

Kinderen op VrijWijs leren met aandacht en instructie van de coach de verschillende doelen voor rekenen, taal, spelling. Ieder vanaf zijn eigen vertrekpunt. Daarna gaan de kinderen spelend de leerstof verwerken en automatiseren. Dat kan alleen, of samen. Binnen of buiten. Maar vooral met plezier!


Zo kan je bijvoorbeeld samen schelpjes zoeken en sorteren, tellen, rijtjes maken, opstapelen en noem maar op.

コメント


bottom of page