top of page

Over VrijWijs

VrijWijs is een leeromgeving waarin kinderen (4 tot 13 jaar) zich leren ontwikkelen op een manier die bij hen past. Ieder kind is daarin uniek en leert op zijn eigen wijze. Vrijheid, vertrouwen en verbinding zijn de hoofdpijlers waarop deze community draait
12.jpg

Visie

VrijWijs: ‘Dé leercommunity van nu.’

Missie

Vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding bouwen we samen met de community de mooiste leeromgeving van Nederland waar kinderen zichzelf op hun eigen wijze ontwikkelen tot superhelden die klaar zijn voor de toekomst.

Vrijheid
Kinderen hebben de drang om te leren, zich te ontwikkelen. Door aansluiting te zoeken bij deze natuurlijke ontwikkeling en de interesses van het kind vergroot het gevoel van autonomie. Deze autonomie en het gevoel van vrijheid versterken de intrinsieke motivatie om te ontwikkelen.

Vertrouwen
Vanuit vertrouwen begint ontwikkeling. Door het gevoel van competentie ontwikkelt een kind vertrouwen in zijn eigen kunnen en doen. Vanuit dit vertrouwen bouwen we verder. Dit doen we samen met het kind. Ieder kind start zo zijn eigen persoonlijke leerproces, los van gemiddelden of leeftijd.

Verbinding
Een kind leert in relatie tot zijn omgeving. Door de maatschappij te bekijken vanuit verschillende werelden (wetenschappelijk, spiritueel, maatschappelijk, kunstzinnig en sociaal/ethisch) groeit een kind tot een zelfredzaam en sociaal bevlogen autonoom mens.

bottom of page