top of page

Educatie

Het leren bij VrijWijs wordt geïnspireerd door verschillende stromingen en overtuigingen. De inspiratie is opgedaan binnen het Agora onderwijs, Montessori onderwijs, op Daltonscholen, binnen het jenaplanonderwijs, vanuit een holistische benadering en door Rudolf Steiner. Met een dosis praktijkervaring en een sterke visie komen we uit op onze eigen stroming; VrijWijs.


Bij VrijWijs is er een vaste dagstructuur en krijgen de kinderen reken- en taaleducatie op hun eigen niveau gebaseerd op de leerdoelen van Nieuw Leren. De kinderen zitten in een heterogene groep en werken thematisch aan hun eigen leerdoelen. We gaan veel naar buiten, koken samen met de kinderen voor de lunch en er is ruim de tijd om te spelen. Op VrijWijs werken we met een klein team en experts voor verschillende vakgebieden. De kinderen hebben één vaste coach. VrijWijs biedt een fijne, veilige en plezierige plek waar er aandacht is voor ieder kind. We leren en ontwikkelen vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding. 


Wat vind je bij VrijWijs:

 • Een vaste dagstructuur

 • Reken- en taaleducatie

 • Thematisch leren

 • Engelse les vanaf 4 jaar

 • Buiten leren en spelen

 • Koken

 • Samen eten en drinken

 • Sport en beweging

 • Yoga en spiritualiteit

 • Expertise voor verschillende vakgebieden

 • Eigenaarschap

 • Individuele leerroute

 • Heterogene groepen

 • Kleinschalig

 • Geen toetsen of cijfers

 • Zo veel mogelijk offline

De inhoud van het educatieve aanbod baseren we op de kerndoelen en referentieniveaus zoals gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VrijWijs houdt daarbij de leerlijn en de doelen gesteld door NieuwLeren aan voor de verschillende vakgebieden in het basisonderwijs. Dit geldt voor rekenen, taal, Engels, natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, burgerschap, digitale geletterdheid, beweging, muziek en beeldende vorming. Voor burgerschap is er een apart document opgesteld met daarin onze visie op burgerschapsonderwijs en de burgerschapskalender.

DSC09896.jpg
bottom of page