top of page

Hoe doet VrijWijs dat?

De inhoud van het educatie aanbod baseren we op de kerndoelen en referentieniveaus zoals gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VrijWijs houdt daarbij de leerlijn en de doelen gesteld door NieuwLeren aan voor de verschillende vakgebieden in het basisonderwijs. Dit geldt voor rekenen, taal, Engels, natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, burgerschap, digitale geletterdheid, beweging, muziek en beeldende vorming. Voor burgerschap is er een apart document opgesteld met daarin onze visie op burgerschapsonderwijs en de burgerschapskalender.

Naast deze vakgebieden richten we ons sterk op de sociaal-emotionele aspecten van ontwikkeling. De kinderen WereldWijs maken, laten kennismaken met andere culturen, gewoontes, gebruiken, spirituele uitingen, natuurlijke verschijnselen en elkaar vormt het hart van de leeromgeving. We maken de verbinding met elkaar, met het kind, de ouders en de coaches. We geven kinderen vertrouwen en bieden hen een veilige plek waar zij zichzelf in alle vrijheid kunnen ontdekken.

VrijWijs biedt ruimte voor de eigen leervragen van kinderen. Deze ‘challenges’ zorgen ervoor dat kinderen vanuit eigen interesse en intrinsieke motivatie leren aan de hand van een onderwerp dat zij zelf leuk vinden. We maken daarbij gebruik van een duidelijk stappenplan dat door de jaren heen uitgebreid kan worden, afhankelijk van waar het kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Kinderen werken daarbij aan de 21e -eeuwse vaardigheden die nodig zijn om mee te komen in de maatschappij.

De leerkrachten van VrijWijs noemen we coaches. Didactisch coachen bevordert de metacognitieve vaardigheden van kinderen; zij leren om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. Dit versterkt, en geeft plek aan, de ontwikkeling van de autonomie van het kind.

Op VrijWijs geven we geen klassikale lessen maar inspireren we leerlingen om, op hun eigen niveau, aan de slag te gaan met bepaalde leerdoelen. Dit doen we aan de hand van het VrijWijs-stappenplan: Introduceren, Motiveren, Activeren, Stimuleren, Produceren, Presenteren en Reflecteren.

Ieder kind werkt aan zijn eigen portfolio. Dit is het belangrijkste document waarin de leerprestaties worden bijgehouden. De kinderen reflecteren wekelijks op hun doelen samen met de coach. 

Op VrijWijs geven we geen cijfers en houden we geen toetsen zoals gebruikelijk is op veel reguliere scholen. Het toetsen op VrijWijs gebeurt op veel verschillende manieren. Dat kan tijdens een gesprekje zijn, tijdens de reflectie van een challenge, tijdens observaties en nog tal van andere manieren.

bottom of page