top of page

Verzuim, verlof en ziekte

Op VrijWijs hanteren we de verzuimregels zoals opgesteld in de leerplichtwet. Verlofaanvragen gaan altijd in overleg. Deze gegevens worden bijgehouden in het portfolio van de leerling.


Als een leerling ziek is, horen we dit graag voor 8:30. Als een leerling langere tijd ziek is, zal er altijd contact worden opgenomen met de ouders.

bottom of page